Ing. arch. Marie Švábová

Ing. arch. Marie Švábová

 

paní Ing. arch. Marie Švábová se letos dožije 82 let. Rozhodli jsme se, že vydáme archiv jejích prací v podobě elektronické publikace. (DVD).

Převzali jsme si od ní její dokumenty a nyní je budeme třídit do jednotlivých oblastí:

 • Vlastní architektonické práce
 • Prostorové regulativy pro Kroměříž a Prahu
 • Teoretické články o prostorových regulativech
 • Ochrana památek
 • Teoretické úvahy o veřejných prostranstvích
 • Stanoviska k různým veřejným kauzám památkovým a urbanistickým
 • Polemiky

 

Zapojte se

Staňte se dobrovolníkem pro pomoc s vytvořením této publikace.

 • Roztřiďování archivu textů do jednotlivých oblastí
 • Psaní průvodních textů
 • Korektury
 • Kontroly.
Získejte praxi
Jste student oboru s obdobnými zájmy a sháníte praxi? Zapojte se jako dobrovolník do tohoto projektu.
 • Pomůžete na svět skvělé věci se zásadním společenským impaktem,
 • Získáte pracovní zkušenosti a dovednosti, které budete využívat celý život,
 • Poznáte skvělé lidi, kteří již zůstanou natrvalo cennou součástí Vašich pracovních i životních kontaktů,
 • Získáte od našeho občanského sdružení oficiální certifikát, uznatelný jako pracovní zkušenost.
 • Pokud to studijní řád na Vaší škole umožňuje, získáte kredity za absolvování praxe. (Toto Vám pomůžeme ve škole prosadit přes Vaše studijní oddělení)