Po celou dobu otevírací doby knihovny je k dispozici bezplatný dětský koutek. Je možné přivést dítě a následně zůstat – číst, studovat, pracovat na knihovním anebo vlastním počítači (k dispozici wifi) nebo odejít.  (Nikoliv však obojí současně, neboť variantu zůstat i odejít knihovní řád neumožňuje).

Knihovna Průhonice se přihlásila do projektu „Celé Česko čte dětem.“ Čteme dětem každou sudou hodinu. (Pověsti, Pohádky, Straka v říši entropie).

Vybavení dětského koutku

  • Dětská literatura
  • Přírodopisné hry
  • Matematické hry
  • Deskové hry (zejména se zaměřením na výuku matematiky)
  • Stavebnice (Lego, Merkur, Voltík, Lego MindStorms  a další kybernetické stavebnice)
  • PC vybavené edukativním software
  • Diktáty
  • … a ostatní hry a hračky

Režim dětského koutku

Narozdíl od ostatních dětských koutků, kde jsou děti ponechány úplně samy sobě; v našem dětském koutku jsou děti citlivě úkolovány, je jim čteno, jsou seznamovány s knihami, hry jsou voleny především takové, aby dítě bylo vzděláváno nebo seznamováno s edukativním obsahem.

Postupně do dětského koutku zapoojujeme také počítače: Různé edukační software, testy. Mezi dětmi jsou překvapivě poměrně oblíbené programy na zkoušení počítačem: testy z matematiky, doplňovačky na i/y z češtiny, testy z cizích jazyků). Za úspěšné absolvování testu děti mohou následně hrát chvíli nějakou rozumnou a hezkou hru. (Samozřejmě žádné ultranásilí).