• Nejedná se o obecní knihovnu, Knihovna Průhonice není nějak soustavně finančně podporována obcí Průhonice.

AVAST

AVAST

 • Děkujeme firmě AVAST za grant 50.000 Kč, který jsme kompletně použili pro mzdu pro mentálně postiženého pracovníka Knihovny – pro Jakuba. Děkujeme! Díky tomuto grantu získal Jakub dle svých slov práci snů a Knihovna mohla rozšířit svůj provoz.
 • Děkujeme Janu Petrovi za dar časopisů National Geographic.
 • Děkujeme Lence Černé za dar knih z oblasti světové literatury.
 • Děkujeme rodině Ježdíkové za přepravku nových knih.
 • Děkujeme Markovi Opavovi za dar kvalitních knih, kterou jsme dovybavili oblast duchovní literatury.
 • Děkujeme firmě Telefonica O2 za grant Think Big! – O2 Knihovně zakoupila 2 stoly na stolní tenis.
 • Hlavní sponzor projektu je firma Litera Proxima, s.r.o.
 • Děkujeme paní učitelce Kuthanové z Průhonic za pomoc se zajištěním provozu knihovny (Každý čtvrtek a pátek)!
 • Děkujeme rodině Benešových za úklid v knihovně!
 • Děkujeme Honzovi Latákovi za neúnavnou práci na propagaci (logo, propagační letáky na všechny knihovní akce, organizační pomoc, , dar počítače a hlavně za nové, naprosto krásné webové stránky). Též za zapůjčenou audiotechniku, která upgradla knihovnu na kvalitní akustický prostor.
 • Děkujeme Martinovi Kaplanovi za zapůjčení projektoru pro filmový klub, za vytvoření téměř všech polic pro knihy, za dar sedmi LCD moniorů, za uvedení knihovny do provozuschopného stavu a za vytrvalou pomoc s udržováním knihovny v provozuschopném stavu.
 • Děkujeme Jožinovi Vaňkovi z Průhonic za pomoc se zajištěním provozu v knihovně (každé pondělí).
 • Děkujeme moc Janě  Dostálkové z Průhonic za práci na katalogizaci!
 • Děkujeme SVBJ Na Sídlišti III/411-412 za poskytnutí nízkého nájmu prostoru pro veřejnou knihovnu.
 • - Bez toho by se tato myšlenka nikdy neuskutečnila.
 • Děkujeme Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a jmenovitě paní Votrubové, která celou tuto akci zorganizovala a zajistila, za dar tisíců skvělých knih a osmi skříní!
 • Děkujeme panu Šiškovi z Průhonic za dar velkého množství krásných klasických knih!
 • Děkujeme Daliborovi Gaigerovi a Dari Bartošové za dary nábytku (skříně, koberec, stoly, židle, knihy).
 • Děkujeme Petru Jachninovi z Průhonic za dar videí, videokazet, knih, dvd,  za všestrannou podporu Průhonického filmového klubu! Těšíme se na jeho přednášky, na jeho příspěvky, na celou spolu-práci!
 • Děkujeme Ivanu Hubinskému za vývoj software v programovacím jazyku VBA!
 • Děkujeme paní Ivaně Novákové z REBO Production za dary několika aut krásných nových knih z nakladatelství REBO. – Vzdělávací literatura, dětská literatura, encyklopedie. Krásné knihy o vesmíru, pravěku…
 • Děkujeme firmě Geolink Praha, a.s., jmenovitě pak Františku Bezovi za dar tří krásných kancelářských židlí. – Využíváme je hlavně na přednášky, filmový klub a další kulturní akce pořádané knihovnou.
 • Děkujeme Filipu Domincovi za to, že pro knihovnu zkonstruoval unikátní digitalizační pracoviště, umožňující vysokorychlostní skenování.
 • Děkujeme Jirkovi Kocourkovi za dar nábytku do knihovny.
 • Děkujeme firmě Beneš a Lát za dar velké krabice plné krásných stavebnic SEVA, kterou firma Beneš a Lát mimo jiné také vyrábí.
 • Děkujeme Pavlu Jilečkovi za provoz klubu deskových her v Knihovně, za vytvoření směrových cedulí knihovny, za polepy dveří. Děkujeme!
 • Děkujeme dobročinné akci Dobrobazar Čestlicko-Průhonické římskokatolické farnosti za dar velkého množství skvělých knih (zejména světová literatura, skautská literatura).
 • Děkujeme Janu Šimkovi za dar cca 2.000 nových knih. Darovaná komplexní sbírka obsahuje  slušnou zásobu sci-fi a fantasy, světovou literaturu, učebnice. Lahůdkou je dílčí knihovna věnovaná  Japonsku (učebnice japonštiny, historie, reálie, beletrie, filosofie). Bomba.
 • Děkujeme Magdaleně Bílkové – Tůmové z Prahy za dary velkého množství  knih (česká literatura,  raritní světová litartura, filosofie).
 • Děkujeme firmě Giganet a jmenovitě  Janu Štětinovi za bezplatné poskytnutí internetu pro knihovnu! (Vysokorychlostní internet, včetně potřebných hardwarových zařízení).
 • Děkujeme rodině Nixů z Průhonic za velmi štědrý dar krásných knih z jejich velkoobchodu. Především tolik potřebných učebnic!
 • Děkujeme panu Janu Machovi z Průhonic (firma Fobos) za dar šachových hodin a  šachových figurek pro šachový klub při Knihovně a dále za finanční dar 5.000 Kč pro účely upgradu vybavení pro šachový klub!
 • Děkujeme Janě Dostálkové z Průhonic za dar knih.
 • Děkujeme doc. Tomáši Rotterovi, CSC. za dar několika přepravek velmi kvalitních knih. (Orientalistika, poezie, beletrie, světová literatura).
 • Děkujeme Janu Mužátkovi za poskytnutí prostor v Pizza Coloseum pro konání Tříkrálových šachových simultánek.
 • Děkujeme rodině Kaunů za dar osmi přepravek knih. (Klasická světová i česká literatura, detektivky).
 • Děkujeme panu Urbanovi za několik přepravek krásných knih (Kompletní memoáry Winstona Churchilla, F. Kafka, V. Vančura a další cenné knihy).
 • Děkujeme firmě ADP za dar asi stovky nových knih (fantasy, historie…) z jejich dobročinného bazaru. Jmenovitě pak děkujeme slečně Kristýně Svobodové, která celou transakci zprostředkovala a zajistila.
 • Děkujeme rodině paní Václavy Hořavové z Čestlic za dar několika přepravek hezkých knih (klasika světové literatury).
 • Děkujeme Mgr. Kopalovi za dar přepravky klasických knih.
 • Děkujeme rodině Ježkových z Průhonic  za přípravu desítek krásných sedátek pro filmový klub a za přípravu programu o Severoamerických indiánech!
 • Děkujeme Jaroslavu Provazníkovi za dar knih z jeho soukromé knihovny:  (Knihy jako Da Vinciho kód apod.). Moc děkujeme!
 • Děkujeme firmě Educative Toys, s.r.o. (www.hrajtesisnami.cz) za dar dvou deskových her do knihovního dětského koutku a za přislíbenou pomoc s organizací deskohraní.
 • Děkujeme Ivanu Sirkovi za dar knih: klasika světové literatury + komplexní sbírku odborné literatury z oblasti zahradnictví. – Velmi cenné kusy pro Knihovnu v Průhonicích, v níž bydlí spousta lidí, zabývajících se zahradnictvím ze zájmu i profesionálně.
 • Děkujeme Jirkovi Devátému za přípravu chystaných vzdělávacích pořadů, Kulturně-vinných večerů.
 • Děkujeme mému bráchovi Josefu Praksovi za dar PC, monitoru a cool sci-fi knih. (Takřka komplet české překlady legendárního P.K. Dicka a další pecky!)
 • Děkujeme rodině prof. Františka Krahulce za dar velkého množství knih a CD (kvalitní česká i světová literatura).
 • Děkujeme Evě a „Archimu“ Galleovým z Prahy Letné za dar plného auta knih. (Světová literatura, anglicky psaná literatura – skvělé kusy!).
 • Děkujeme členům České pirátské strany za dary spousty knih! Jmenovitě Petrovi Bajgarovi, „Pirátovi z Pardubic“, tomu též za dar auta plného knih a pomoc se stěhováním knih a za spoustu dalších pomocí.
 • Děkujeme rodině Ottových z Průhonic za dar několik přepravek hezkých knih (knihy o přírodě, dětská literatura, světová literatura, klasika české literatury). Dále dar deskových her, dětských pohádek.
 • Děkujeme p. Pravdovi z Průhonic za dar několika ročníků časopisů National Geographic.
 • Děkujeme Vítkovi Hnilicovi, členu Pirátské strany za čtyř přepravek hezkých knih (Historie, světová literatura).
 • Děkujeme Mikulášovi Ferjenčíkovi, místopředsedovi Pirátské strany za dar hezkých knih (Gottland, 1984 od Orwella a další).
 • Děkujeme Adamovi Šoukalovi, místopředsedovi Pirátské strany za pomoc s propagací Knihovny – umístění banneru knihovny na Pirateshopu a za pomoc se sháněním knih!
 • Děkujeme rodině Davidů z Průhonic za dar knih – Samá skvělá světová literatura!
 • Děkujeme Ondřeji Kallashovi za dar přepravky knih. (Sci-fi a další literatura)
 • Děkujeme Ivanovi Sirkovi, členovi Pirátské strany Ukrajiny za dar výpočetní techniky. Díky!
 • Děkujeme Martinovi Šmejkalovi za dar knih (klasická česká i světová literatura)
 • Děkujeme paní Komárkové za dar hezkých knih. Světová literatura.
 • Děkujeme rodině Bílků (Hana a Igor) z Jesenice za dar hezkých knih, převážně dětské literatury. Děkujeme!
 • Děkujeme Vadimovi za dar regálu na hračky, za stůl, za stojan, na květiny a za dar spousty hezkých, cizokrajných  květin: banánovník a dále rostlina zvaná „Peněžní strom“.
 • Děkujeme Pavlovi „Beruškovi“ Kláskovi za dar atraktivních současných knih.
 • Děkujeme rodině Karabiňošů z Průhonic za dar knih (kvalitní světová literatura)
 • Děkujeme rodině Kolbabů z Ostravy za dar knih –  kvalitní  detektivky – americká a britská detektivní klasika. Paráda.
 • Děkujeme rodině Ing. Jiřího Grossmanna z Ostravy za dar knih, především jazykových učebnic (angličtina, němčina…).
 • Děkujeme rodině Houžvičků z Průhonic za dar monitoru. – Brzy budeme mít dost výpočetní techniky pro provoz IT kroužků…
 • Děkujeme slečně Janě Štěpanovské za dar učebnic angličtiny, nemčiny, české literatury a dalších učebnic.
 • Děkujeme rodině Murysových z Ostravy za dary knih (světová literatura, klasické detektivky) a časopisů (Reflexy).
 • Děkujeme paní Helebrantové z Průhonic za dar hezkých knih.
 • Děkujeme Ivaně Kalenské za dar převážně matematických knih – sbírek úloh apod. Děkujeme!
 • Děkujeme Mgr. Michaelovi Fojtíkovi z Ministerstva kultury za konzultace a za operativní vyřízení žádosti o registraci naší knihovny – díky němu jsme stihli získat registraci MKČR knihovnu ještě před slavnostním otevřením.
 • Děkujeme časopisu Náš region za bezplatnou propagaci naší Knihovny!
 • Děkujeme časopisu Zápraží za bezplatnou propagaci naší Knihovny!
 • Děkujeme časopisu Průhonicko za bezplatnou propagaci naší Knihovny!
 • Děkujeme paní ředitelce MŠ Galině Srpové za pomoc s propagací knihovny.
 • Děkujeme Vladimírovi Frantovi za bezplatnou organizaci koncertů v Knihovně Průhonice.
 • Děkujeme Petrovi Benešovi a Michaele Benešové z Průhonic za dar knih.
 • Děkujeme Julii Lounské za dar klasických knih světové literatury (Herman Melville, Charles Dickens…). Děkujeme!
 • Děkujeme Haně Besedové za dar knih a celého ročníku časopisu Lidé a země.
 • Děkujeme Martině Dvořákové z Nupak za dar několika ročníků časopisů Máma a já, Maminka, Betynka…
 • Děkujeme firmě Faircare, jmenovitě panu Jaroslavovi Kuralovi za pomoc při získávání grantů.
 • Děkujeme paní Mgr. Třeštíkové –  MAS Říčansko – za zapojení do regionální spolupráce. – Podepsali jsme smlouvu a knihovna Průhonice se  stala partnerem MAS Říčansko.
 • Děkujeme paní Ivetě Holé za její pomoc a radu při vyhledávání vhodných grantových žádostí.
 • Děkujeme Matějovi Ripičovi za jeho práci pro knihovnu (třídění a přenášení knih, šroubování knihoskříní).
 • Děkujeme Jirkovi Tichému za jeho práci pro knihovnu (třídění a přenášení knih i za jeho dary knih a časopisů)
 • Děkujeme paní Letlové z Průhonic za dar přepravky knih.
 • Děkujeme Tomáši Juříkovi za dar knih, zejména za poezii!
 • Děkujeme panu Gelanyi za dar  dvou přepravek knih.
 • Děkujeme firmě Albertina Icome Praha s.r.o. za ochotné poskytnutí propagačních materiálů různých informačních zdrojů. To nám pomůže nejen vyzdobit knihovnu, ale zejména zpropagovat moderní informační zdroje mezi lidmi – to je potřeba: Knihovna nejsou jen papírové knihy. Elektronické dokumenty nejsou jen na volném internetu. Databáze jsou skutečné informační moře. – A kdo by nechtěl v létě zajet k moři?
 • Děkujeme serveru Pěkný den za bezplatnou propagaci Knihovny.
 • Děkujeme všem, kteří nám pomohli, avšak výslovně si nepřáli být uvedeni.
 • Děkujeme všem, kteří nám pomohou nyní a v budoucnu!
 • BookFan – fandíme knihám!

Chcete nám pomoci? Neváhejte nás kontaktovat! Děkujeme!
Hledáme dobrovolné knihovníky

Staňte se dobrovolnými knihovníky! Naší snahou je postupně rozšířit otevírací dobu na všechny dny v týdnu. Máme záměr vytvořit nízkoprahový PC klub.

Hledáme finanční sponzory

Buďte velkorysí! Staňte se sponzory Knihovny, Galerie, Filmového klubu nebo bezplatného dětského koutku.

 

Přivítáme velmi věcné dary

Budeme velmi rádi za dary IT vybavení, nábytku, knih, hraček, filmů, čehokoliv, co nám pomůže tento projekt vylepšit!

 

Pro sponzory…

Vystavíme Vám v případě potřeby potvrzení pro daň z příjmu.

 

Účetní informace:

Provozovatel: 
Občanské sdružení ČTE!

IČ: 70631590
DIČ: CZ70631590

Bankovní spojení:
2300131765/2010 (Fio banka)