Torricelli - Horror vacui

Torricelli - Horror vacui. Strach z prázdna. Strach z prázdnin?

Doučovací kroužek.

Čtvrtek (není-li v kalendáři pro daný týden uvedeno jinak) 18:00-20:00 hodin.

 

Není nutné se nijak registrovat.

Myšlenka je jednoduchá: Děti si mohou společně udělat úkoly, procvičit látku, kterou potřebují.  Doučování je zábava, pokud se při něm setkají se svými kamarády. V přestávkách si mohou zahrát deskovou hru nebo pingpong.

Každé dítě pracuje na svých úkolech, může být plánované nebo ad hoc (zajímavá látka, potřeba doprobrat zameškanou látku z důvodu nemoci, potřeba procvičit obtížnější oblast).

Jak to probíhá: každé dítě dostane svůj úkol a samostatně je vypracovává. lektor kroužku zadání opraví, vysvětlí případné chyby.

Zvláštní pozornost je věnována těmto předmětům:

  • Matematika (úlohy, slovní úlohy)
  • Čeština (čtení, diktáty, gramatika, cvičení)
  • Angličtina
  • Vlastivěda
  • Fyzika
  • Chemie
V druhé části bloku času je zpravidla interaktivní tematická přednáška na vybrané téma.
Zvláštní pozornost je věnována testům na příjimačky.