Sraz: V sobotu 11.10. od 9:00 u Knihovny

Návrat v cca 17:00

Vstupné: Zdarma, pouze na samotném deskohraní je 30 Kč á dítě

Článek: Až do neděle si můžete lámat hlavu. Na deskohraní

Dotazy / Kontakt na dozor: 606 577 286

Bližší informace: www.deskohrani.cz