S Knihovnou na největší skluzavku v Praze

S Knihovnou na největší skluzavku v Praze

 

Vyrážíme v neděli 1.6. ve 14:00 od Knihovny Průhonice, pojedeme MHD.

Cílová destinace: Největší skluzavka v Praze, která se nachází na hřišti poblíž metra Radlická.

Návrat v cca 18-19  hodin

Vstupné zdarma

Vhodné pro děti. S sebou jízdenky, pití.

V případě deště bude akce posunuta na neděli. Pokud bude pršet i v neděli, přesouvá se akce na následující weekend.

Dotazy? Tel. 606 577 286