Ceník služeb

Registrační poplatek

Čtenáři do 15 let (děti): 50 Kč á rok
Čtenáři od 15 let (dospělí): 50 Kč á rok

Filmový klub:  zdarma

Dětský koutek: zdarma

Galerie: zdarma

Rešerše

Písemné informační služby a rešerše – za každou započatou hodinu zpracovatele (rešeršéra): Zdarma

Tisk

Tisk z databází, Internetu atd. 1 Kč

Tisk fotografie: 5 Kč

Zpozdné

1 Kč za každý den prodlení za každou knihu

Upomínka:

  1. upomínka: 10 Kč (ihned po uplynutí výpůjční lhůty)
  2. upomínka: 100 Kč (měsíc po uplynutí výpůjční lhůty)
  3. upomínka: 1000 Kč (3 měsíce po uplynutí výpůjční lhůty)
  4. žaloba: 5000

Připojení

Připojení k Wifi: zdarma

 

V Průhonicích 14.3.2011

( vedoucího knihovny )

Mgr. Vítězslav Praks, PhD.