Pozvánka na kurzy celoživotního vzdělávání Říčany

Pozvánka na kurzy celoživotního vzdělávání Říčany

Pozvánka na kurzy celoživotního vzdělávání Říčany – publikujeme pro Vaši informaci na žádost MAS Říčansko.

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Na Fialce – centrum pro volný čas, Mánesova ulice, Říčany

Zimní semestr 2013/2014

 

1/ Zdravý životní styl                                09:00-11:00 hod

2/ Film a divadlo                                       11:30-13:30 hod         

3/ Architektura v dějinách lidstva I.       14:00-16:00 hod

 

3.10.2013

1. Ing. Dana Steinová: Nedovolte mozku stárnout

2. PhDr. Jaromír Kazda: Zrod novodobého českého divadla

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Pravěká Evropa

 

17.10.2013

1. MUDr. Hana Janatová, CSc.: Prevence a podpora zdraví

2. Doc. PhDr. Ivan Klimeš, CSc.: Kinematografický život v čes. zemích za rak. časů

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Architektura starověké Mezopotámie

 

31.10.2013

1. MUDr. Hana Janatová, CSc.: Pozitivní a negativní stres

2. PhDr. Jaromír Kazda: Velké měšťanské divadlo

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Památky starého Egypta

 

14.11.2013

1. PaedDr. Hana Čechová: Desatero pro výživu

2. Doc. PhDr. Ivan Klimeš, CSc.: Era němého filmu v Československu

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Starověké Řecko

 

28.11.2013

1. PaedDr. Hana Čechová: Výživa pro zdraví a krásu

2. PhDr. Jaromír Kazda: Nástup moderny

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Řím královský a republikový

 

12.12.2013

1. Petr Fridrich: Jóga smíchu, aneb jak si zvýšit imunitu

2. Doc. PhDr. Ivan Klimeš, CSc.: Vliv zvuku na vývoj filmového průmyslu ve 30. letech

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Architektura císařského Říma

 

16.1.2014

1. MUDr. Jiří Landa: Jak na parodontózu

2. PhDr. Jaromír Kazda: Česká divadelní avantgarda

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Křesťanská antika v architektuře

 

30.1.2014

1. PaeDr. Olga Chválová, CSc.: Pohybem proti „růstu do země“

2. Doc. PhDr. Ivan Klimeš, CSc.: Česká kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava

3. Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.: Architektura raného středověku (6. -10. stol.)

Zápisné 300,- Kč (popřípadě 800,- Kč bez slevy) prosím uhraďte v termínu 1.-15. září 2013 na recepci centra Na Fialce.