Zakládejte spolu s námi knihovny ve svém okolí!

Zakládejte spolu s námi knihovny ve svém okolí!

 

 

Líbí se Vám Knihovna Průhonice? Chtěli byste také takovou knihovnu ve svém okolí? Víte o nějakém vhodném prostoru? Víte alespoň o jednom místním člověku, který by byl ochoten se o knihovnu bezplatně starat jako dobrovolník? Pak ji tedy společně založme!

Nic více opravdu nepotřebujete. O zbytek se postáme my, občanské sdružení ČTE!. – V rámci našeho občanského sdružení založíme knihovnu ve Vaší obci a také

 • Zajistíme přidělení registrace na Ministerstvu kultury.
 • Zajistíme metodický provoz knihovny. (Tvorbu katalogu, IT koncepci).
 • Zajistíme plnění administrativních povinností knihovny směrem k Ministerstvu kultury i k dalším povinným subjektům.
 • Zajistíme provoz knihovny po účetní stránce.
 • Nebráníme se ani vzniku nestandardních knihoven – např. knihovny v rámci obchodního centra či symbiotickému propojení knihovny a prostoru sloužícího k podnikání (při zachování nekomerční povahy knihovny).
 • Jednoduchá forma spolupráce (typicky smlouva o spolupráci, uzavřená na dobu neurčitou nebo určitou), jak budete chtít.

Proč takto zakládat knihovny?

 • Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který zakládal povinnost každé obci založit knihovnu. Aby každý občan měl skutečně reálně otevřený přístup k informacím: novým znalostem, novým myšlenkám. – To byl politik, který pro svou zem plánoval budoucnost… První republika byla doba rozmachu knihovnictví. Knihovny byly vnímány jako ústřední instituce v projektu povznesení československého státu.
 • Od roku 2004 bylo zrušeno cca 300 knihoven. Tempo rušení knihoven a jejich poboček stále roste. Výsledek tohoto procesu je snadné odhadnout: Hloupá společnost, která bude vytvářet jen bídu a násilí. To je přece zřejmé, tak proč s tímto trendem něco neudělat?
 • Existence lokálních knihoven je extrémně významná pro děti. Je nutné, aby děti získaly návyk pravidelně číst – různé texty, nejen zábavné a získaly schopnost nad čteným textem přemýšlet, analyzovat jej… Pro zvýšení atraktivity knihovny pro děti je velmi vhodné spojení knihovny s bezplatným dětským koutkem, zapojení dětského filmového klubu, spojení knihovny a klubovny, čtení dětem a další techniky zvýšení atraktivity knih u dětí.
 • Smyslem malé lokální knihovny není nahromadit závratné množství knih. Cílem je vytvořit funkční veřejný prostor, v němž děti si mohou připravit referát, vytisknout si ho, zahrát si spolu s dalšími dětmi (které v knihovně potkají) deskové hry, vzdělávat se přirozeně, socializovat se v klubovně. Smyslem je vytvořit funkční prostor v němž se mohou odehrávat kulturní akce (filmové kluby, literární čtení, přednášky, výstavy umělecké i neumělecké…). Nekomerční prostor, v němž se mohou setkávat mladí a staří, bohatí i chudí a usilovat o vlastní zdokonalení…
 • Zní to jednoduše; vytvořit něco takového nestojí mnoho peněz a přesto v mnoha obcích nic takového neexistuje. Můžeme to změnit.
 • Pro rodiče znamená existence takovéto knihovny vědomí, že děti jsou v bezpečí knihovny, mimo nebezpečnou ulici.
 • Takto víceúčelově pojaté zařízení nebude mít nouzi o využití, bude mít stále plno. Peníze a čas použité na toto zařízení, budou využity tím vůbec nejlepším možným způsobem.
 • Pro seniory znamená podobná knihovna možnost setkat se s lidmi různého věku, získat přístup ke knihám či internetu, který mnohý senior doma nemá – či nemá v potřebné kvalitě, případně aktuálnosti.
 • Pro vědce a kreativní pracovníky znamená existence podobné knihovny možnost zabývat se špičkovou vědou přímo v nejbližším okolí svého bydliště. Jak? Každá knihovna s platnou licencí od Ministerstva kultury má přístup k různým elektronickým databázím. – Databázím bibliografických informací i plnotextových informací. Dále – každou knihovnu, kterou takto pomůžeme založit, vybavíme rozsáhlým elektronickým archivem. Takže i na omezeném prostoru 100 m2 můžete mít ohromnou elektronickou knihovnu…
 • Pro dobrovolníky existence takové knihovny znamená nejen možnost seberealizace, ale především možnost konkrétním účinným způsobem změnit místní podmínky k lepšímu. Netolerovat pasivně špatný stav veřejné infrastruktury, sám jej účinně změnit!
 • Založit knihovnu je snadné. Nemusíme být milionáři, abychom toho dosáhli. Stačí chuť začít. Knihovnu je možné propojit s místním mateřským centrem, klubem seniorů, s jakoukoliv funkční komunitou, která ve Vašem okolí existuje. Začněte s málem, postupně bude Vaše malinká knihovna růst…

Zaujala Vás naše nabídka? Chtěli byste ve svém okolí založit knihovnu? Chcete se dozvědět více? Máte v této záležitosti jakýkoliv námět nebo ochotu pomoci? Kontaktujte nás: mail@knihovnapruhonice.cz,  tel 606 577 286.

Jste skeptičtí? Myslíte, že to nemůže fungovat? Pak vězte, že již nyní jednáme o vzniku dvou nových vesnických knihoven!

I ve Vašem okolí může vzniknout krásná knihovna. Když budete chtít.

Ukázka vyplněných podání pro založení nové knihovny.

 

Update: Kabinet informačních studií a knihovnictví ve spolupráci s námi vytvořil projekt SOS.Knihovna.cz Podívejte se, zda web obsahuje odpovědi na Vaše otázky a případně nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme.