Indiáni milujou hory

Indiánský pořad v Knihovně Průhonice

 

Neděle 6.11.  od 15:00

Indiáni milujou hory
…se jmenuje pořad věnovaný kultuře severoamerických indiánů. Co bude vyprávět a ukazovat člověk, který severoamerickým indiánům zasvětil podstatnou část svého života?
Který vedl indiánské oddíly? Můžeme se těšit na ukázky technologií, různých materiálních artefaktů ukazujících na způsob myšlení indiánů.
Indiáni svou válku kdysi prohráli, ale nepřestávají nás fascinovat. Jak žili? Jak mysleli? Jak cítili?
Tento mimořádný pořad připravili Ježkovi z Průhonice. Pořád je velmi vhodný i pro děti.