MvDr. Vítězslav Motl, fotograf: Prezentace celoživotního fotografického díla