Recitál básní Delicie Nerkové

Recitál básní Delicie Nerkové

 

Sledujte elektronicky na adrese:

www.anymeeting.com/knihovnapruhonic1

 

Po skončení pořadu zveřejníme odkaz na záznam.

Středa 30.5. od 18:00 Recitál básní Delicie Nerkové + setkání s autorkou.

Číst budeme z autorčiny poslední sbírky Druhé dětství.

 

Autorka o sobě:

 

DELICIE NERKOVÁ

občanským jménem Jaroslava Novotná poprvé veřejně publikovala v roce 1992. Tehdy vydala vlastním nákladem svou první básnickou sbírku Te Deum.Lásku k literatuře má od dětství, vždy byla a je pilnou návštěvnicí knihoven.  Sklony ke psaní jsou zřejmě její genetickou zátěží, s kterou se ztotožnila stejně jako se svým povoláním speciálního pedagoga a psychoterapeuta. O svém povolání říká: „Málokdy v historii měli k sobě lidé tak daleko jako v postmoderní době. O svých bolestech častokrát neví ani v nejbližších společenstvích. Mým úkolem je podporovat každého při rekonstrukci mostů, ať již spálených, rozbombardovaných anebo shnilých dřevěných lávek. Dělám to ráda.“

V literárním světě se Nerková prezentovala i jako vítěz mnoha literárních soutěží. Jsou pro ni hozenou rukavicí, která ji inspiruje k vyzkoušení různých žánrů, rozsahů i témat.  Úspěšná byla i její sbírka povídek Darmojedi i další drobné literární poklesky publikované ve sbornících a časopisech. Říká o sobě, že je příběhový typ. Příběhům ráda naslouchá a ráda jim dává literární podobu. „I básně jsou takové komprimované příběhy, to na nich je to nejzajímavější. Báseň, která neřekne čtenáři nic o příběhu, může být i neprávem opomenuta.“.

Autorka  v průhonické knihovně představí svou desátou a prozatím poslední sbírku Druhé dětství. O této knize veršů napsala Radana Šatánková: „Něco je možné postupně získávat až do zralého věku. Třeba  lásku, naději a víru. Delicie Nerková mnohé obdržela i rozdala, něco nechala uplynout po vodě s tím, že to, co je důležité a očím neviditelné, se počase zas vrátí. V prošlé životní dekádě se básnířce kromě jiného přihodila vnoučata, která jí umožňují návrat k vidinám vlastního dětství jakoby v krasohledu inspirace.

Obrysy a tvary nemusí být pokaždé bezchybné, ale vždy jsou pestré, zajímavé a probouzejí dnes již vyzrálou fantazii. Delicie osedlala fantazii jako spolehlivého a moudrého koně, na kterém se svobodně projíždí anebo uhání krajinou poezie.“

 

Ze sbírky Druhé dětství bude za přítomnosti autorky recitovat Radana Šatánková a Radek Nešetřil. Jako bonus přečte Markéta  Hlasivcová  několik drobných příběhů z Deníku pod psa.