Byl jsem vojákem Svobodovy armády

Byl jsem vojákem Svobodovy armády

Sobota 31.3. od 11:00. (V rámci cyklu přednášek historického kroužku; přednášku domluvil kronikář obce Dr. Jiří Macek – děkujeme!).

Přednáška Gerharda Bárta, vojáka armády generála Ludvíka Svobody. -Gerhard Bárt byl přímým účastníkem bojů u Dukly, bojů na Ostravsku…

Z této unikátní přednášky pořídíme video (bude umístěno zde).

Přednášku budete moci sledovat i přes internet kliknutím na následující odkaz:

http://www.anymeeting.com/knihovnapruhonic1

(Odkaz bude funkční až v čas konání přednášky, budete moci klást otázky přednášejícímu.).

Záznam přednášky je zde:
http://www.anymeeting.com/WebConference/RecordingDefault.aspx?c_psrid=EA55DA848748

 

Můžete se též podívat na velmi zajímavý dokument ČT o bojích v Dukle:

http://www.youtube.com/watch?v=v7l0t7fKpwg&feature=related