Veřejná schlůze občanského sdružení Monitoring Ring

Místo: Knihovna Průhonice

Čas: SO 10.3. od 15:00

Občanské sdružení Monitoring RING zve na svou veřejnou schůzi.

 

  • volby do komisí sdružení
  • informace
  • práce, viz níže

Záměrem je, abychom si na příštích schůzích RINGu sedli nad ortofoto mapou mapou Průhonic (zajistíme) a prošli území Průhonic ve vztahu k územnímu plánu – a zamysleli se nezávisle nad jednotlivými územími z hlediska ochrany přírody a zeleně. Toto mapování využijeme samozřejmě i pro případnou registraci některých území jako VKP (významný krajinný prvek). Stejně tak samozřejmě můžeme i iniciovat změny územního plánu anebo alespoň stavební uzávěry.