Adventní koncert v Čestlicích

Adventní koncert v Čestlicích

 

 

Program koncertu:

 

Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga

Antonio Vivaldi: Árie „Domine Deus“ z Glorie RV 589 pro soprán violoncello a varhany

Antonio Vivaldi: Chrámová sonáta e moll pro violoncello a varhany

Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir

Johann Sebastian Bach:Suitač.1 G dur pro violoncello sólo BWV 1007 (výběr)

Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)

Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluja KV 165 pro soprán a varhany

Antonín Dvořák: „Kéž Duch můj sám” pro violoncello a varhany upr. z op.104

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta A Dur

 

 

 

 

Yukiko Šrejmová Kinjo – zpěv

 

Narodila se na Okinawě v Japonsku. V roce 1998 se účastnila ja­ponské pěvecké soutěže Ryukyusinpou, kde se umístila na 2. místě. V roce 2000 úspěšně dokončila studia na Univerzitě Ryu­kyu, kde se též po celou dobu zaměřovala na zpěv a studium hudby. V roce 2002 vyhrála konkurs japonské vlády o stipendia pro studium zpěvu v Itálii, kde se zdokonalovala na hudební aka­demii v Miláně, a od roku 2003 též na konzervatoři v Parmě u profesorky Lucetty Bizzi a Eugenia Furlottiho. Od října 2005 žije v Praze, kde pokračuje ve studiu na Pražské konzervatoři u profesora Jiřího Kotouče. V roce 2007 se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde získala 3. místo a zvláštní cenu Opery Mozart. Koncertně působí také v Japonsku, v Itálii (Donizetti – Adina v Nápoji lásky, Papagena v Mozartově Kouzelné flétně; Vivaldi – Gloria; Mozart – Requiem; Haydn – Stabat Mater), v Německu (Händel – oratorium Mesiáš) a též v Čechách (Dvořák – Stabat Mater; Poulenc – Stabat Mater; Mozartissimo ve Stavovském divadle) aj.

 

 

 

 

 

 

Přemysl Kšica – varhany
Narodil se v r. 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvo­val studium hry na varhany na Pražské konzervatoři (prof. Josef Popelka). Dále pokračoval na AMU v Praze a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, kde absolvoval studium hry na varhany ve třídě Prof.. Ludgera Lohmanna. Studiu varhanní improvizace se věnoval pod vede­ním prof. Jaroslava Vodrážky, Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Je držitelem několika ocenění z varhanních soutěží v ČR i zahraničí. V Praze působí řadu let jako chrámový varha­ník, v posledních letech zejména v chrámu Panny Marie Sněžné. Působil též pedagogicky v rámci varhanního kurzu po­řádaného Arcibiskupstvím pražským za účelem zdokonalení chrámových varhaníků. Věnuje se koncertní činnosti u nás i v zahraničí.

 

 

 

 

Jan Žďánský – violoncello

 

Na konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Jo­sefa Krečmera, na pražské HAMU byl posluchačem ve třídě prof. Miroslava Petráše. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kurzů a stáží, např. u prof. Vic­torie Yagling (Helsinki), F. Bartholomeye (Vídeň), prof. M. Zeuthena (Kodaň) aj. Je laureátem soutěže konzervatoří v roce 1999, držitelem 2. ceny soutěže pro interpretaci soudobé komorní hudby ve Frankfurtu nad Mohanem, nositelem několika cen ze soutěže v rakouském Semmeringu, v roce 2003 získal cenu za nejlepší provedení skladby Leoše Janáčka na Janáčkově soutěži v Brně atd. Spolupra­cuje jako sólista s Komorní filharmonií Pardubice, Capella Pallatina Mannheim, Tutti Bor­deaux. Je členem mezinárodního institutu „Wiener Klangstil“ pod patronací Vídeňských filharmoniků. Natáčí pro český, dánský a rakouský rozhlas. Vystupuje na festivalech Salzbur­ger Festspiele, Max Reger Festival atd. V roce 2004 studoval na Kunstuniversität v rakous­kém Grazu ve třídě prof. Rudolfa Leopolda. Aktivně se věnuje též komorní hře (je členem Tria IUNO a Kaprova kvarteta). Hraje na violoncello vídeňského mistra Josepha Wasser­manna z roku 1748.

 

 

Obecně prospěšná společnost

Domovem české hudby

 

 

P

rojekt se zrodil z myšlenky přispět k obnovení tradice české hudební kultury provozová­ním koncertů na jiných místech, než jsou pouze renomované festivaly v centru kulturního dění či zaběhnuté koncertní řady. Tento projekt získal roku 2006 záštitu Mi­nisterstva kultury ČR, záštity mnoha hejtmanů a v neposlední řadě i doporu­čení pana Václava Havla, Mistra Josefa Suka a dalších významných osob­ností či institucí, např. Muzea české hudby, Muzea Antonína Dvořáka a dal­ších.

 

 

Smyslem projektu je zdůraznit a pro dnešní dobu v podstatě i znovuobjevit bohatou českou hudební minulost v osobnostech vynikajících instrumentalistů, kantorů a skladatelů. Tito hu­debníci pocházeli i z malých obcí a zanechali velmi často nesmazatelnou stopu v české i svě­tové hudbě. V provedení soudobých interpretů, kteří se na projektu podílejí, se tak mnohdy jedná o novodobé premiéry. Česká i světová hudba je často dávána do kontextu s místním rodákem, tak jak jsme to zažili v roce 2010 při prvním zářijovém koncertu v kostele sv. Pro­kopa v Čestlicích ke 130. výročí narození čestlického rodáka, českého hudebního spisovatele a kritika Františka Aloise Součka. Adventní koncert pořádá společnost Domovem české hudby v Čestlicích již po­druhé.