Knihovna Průhonice: Historický kroužek - Katakomby

Knihovna Průhonice: Historický kroužek - Katakomby

 

Knihovna Průhonice: Historický kroužek – Katakomby

Sobota 26.11. od 11:00.

Za účasti kronikáře obce PhDr. Jiřího Macka